Konfiguracja rejestratora i możliwość zdalnego podglądu poprzez sieć internet - Artykuły - NVR.PL

Konfiguracja rejestratora i możliwość zdalnego podglądu poprzez sieć internet

Konfiguracja rejestratora i możliwość zdalnego  podglądu poprzez sieć internet

Konfiguracja rejestratora i możliwość zdalnego podglądu poprzez sieć internetW dzisiejszych czasach większość urządzeń elektronicznych może pracować z wykorzystaniem sieci internet. To samo dotyczy urządzeń do systemów zabezpieczeń na przykład rejestratorów, które w większości wypadków komunikują się za pomocą sieci IP, co niesie ze sobą wiele korzyści. Jest to m.in. możliwość prowadzenia zdalnego podglądu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej na telefon lub tablet. Jednak, aby uzyskać dostęp do tej funkcji należy prawidłowo skonfigurować urządzenie do rozprowadzania sieci, czyli router, a następnie dokonać konfiguracji rejestratora IP.


Konfiguracja routera sieciowego


Zapewne w każdym domu lub mieszkaniu występuje urządzenie do rozprowadzania sieci lokalnej, jest to oczywiście router. Aby wszystkie urządzenia korzystające z sieci pracowały prawidłowo należy dokonać wstępnej konfiguracji połączenia lokalnego oraz konfiguracji samego routera. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest ustawienie właściwych parametrów dla naszego routera, co możemy zrobić za pomocą przeglądarki internetowej. Wystarczy, że w pasku adresu wpiszemy adres IP urządzenia i przejdziemy do zakładki z ustawieniami (zazwyczaj jest to Wireless Settings). Jeżeli nie znamy adresu IP routera możemy go pozyskać wpisując komendę ipconfig w wierszu poleceń. Wiersz poleceń można uruchomić, wpisując w zakładce wyszukiwania Windows skrót ?cmd? i wpisać podaną wcześniej komendę. Adres IP powinien znajdować poniżej pozycji ?Karta Ethernet Połączenie lokalne:?. Znajdziemy tam również informację na temat maski, bramy oraz serwera DNS, które również będą przydatne do prawidłowej konfiguracji routera.


Ilustracja ukazująca menu z ustawieniami routera sieciowego
Menu z ustawieniami routera sieciowego

Następnym krokiem jest konfiguracja połączenia lokalnego oraz rejestratora, aby uzyskać dostęp do podglądu na komputerze pracującym w tej samej sieci. Najlepiej aby nasz rejestrator został podłączony do monitora za pomocą kabla HDMI lub RCA, a następnie należy przedostać się do zakładki z ustawieniami sieciowymi. Urządzenie posiada swój własny adres IP, który musimy wpisać, dodatkowo zaznaczając zakładkę Static IP (statycznie). Wszystkie urządzenie pracujące w naszej sieci muszą mieć zdefiniowane trzy pierwsze oktety np. 192.168.1. Ostatni, czwarty należy przydzielić odpowiednio dla każdego urządzenia (muszą się różnić), np. dla routera sieciowego może być 192.168.1.120, a dla rejestratora 192.168.1.122. Następnie należy dokonać ustawienia portu lub kilku portów sieciowych, dzięki którym będzie się odbywała komunikacja. Musimy zwrócić uwagę na takie zakładki jak maska, brama oraz serwer DNS.


Ilustracja ukazująca menu z ustawieniami rejestratora sieciowego
Menu z ustawieniami rejestratora sieciowego

Jeżeli przypisaliśmy wszystkie wymienione powyżej dane do naszych urządzeń sieciowych możemy sprawdzić, czy poprawnie działają. Uzyskanie dostępu do podglądu zdalnego z rejestratora jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wystarczy w tym celu wpisać adres IP naszego rejestratora w pasku przeglądarki i zalogować się za pomocą przypisanego loginu i hasła (zazwyczaj podawane są przez producenta w instrukcji). W większości rejestratorów należy logować się za pomocą przeglądarki Internet Explorer. Ustawienia powinny dotyczyć przede wszystkim strefy zabezpieczeń.


Ilustracja ukazująca panel logowania do rejestratora
Menu logowania do rejestratora poprzez przeglądarkę internetową

Na szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku zmiennego adresu IP. Niektórzy usługodawcy stosują taką praktykę (dynamiczny adres IP), dlatego w tym wypadku należy dodatkowo skonfigurować serwer DDNS. Dzięki niemu będziemy mogli swobodnie korzystać ze zmiennego adresu IP, w postaci ustalonej przez nas nazwy domenowej, która automatycznie przekierowuje na aktualny adres IP. Można tego dokonać dzięki darmowej stronie no-ip.com.htm, na której zakładamy konto i po prawidłowej autoryzacji możemy ustawić nazwę dla naszej domeny, tj. Hostname. Posłuży on nam do konfiguracji routera za pomocą przeglądarki internetowej, gdzie będziemy mogli zdefiniować serwer DNS (zazwyczaj zakładka nosi nazwę Dynamic DNS). W polu wpisujemy nasze dane (login i hasło), dostawcę usługi DDNS, wybraną przez nas domenę, aktywujemy usługę DDNS (Enable) i zapisujemy zmiany.


Ilustracja ukazująca menu z ustawieniami dynamicznego DNS
Menu z ustawieniami serwera DNS

Przekierowanie portów do zdalnego podglądu


Każdy użytkownik może uzyskać zdany dostęp do obrazu rejestrowanego przez kamery oraz rejestrator sieciowy. Aby to zrobić wystarczy wpisać w przeglądarce internetowej adres IP routera i dokonać konfigurację sieci. Urządzenia sieciowe podłączone tego routera, czyli w tym wypadku rejestrator będzie pracował w tej samej sieci, a zatem podgląd do obrazu będzie możliwy jeśli wpiszemy adres IP do przeglądarki. Problem zaczyna się wtedy, gdy chcemy uzyskać dostęp do materiału wizyjnego z komputera z odległego miejsca, który podłączony jest do innej sieci lokalnej. Wtedy należy dokonać przekierowania portów.


W tym wypadku należy wejść w ustawienia routera (wpisanie adresu IP do przeglądarki) i wyszukać opcję Port Forwarding albo Visual Servers. W tej zakładce należy przekierować port, przykładowo 5000 dla rejestratora o lokalnym adresie np. 192. 168. 1. 101. (port nie może być używany przez żadną inną aplikację). Przekierowanie należy również nazwać (dowolna nazwa), wpisać port dla nowego przekierowania (w tym wypadku 5000), ustawić opcję Both dla zakładki Protocol, zaznaczyć Enabled i zapisać zmiany. Następnie należy skonfigurować w podobny sposób nasz rejestrator sieciowy, zwracając uwagę na odpowiednie wypełnienie pola: adres IP, maska, brama, oraz odpowiedni port, który wcześniej ustawiliśmy (5000).


Ilustracja ukazująca panel z ustawieniami do przekierowania portów
Menu z ustawieniami do przekierowania portów w routerze


Dahua Planet Pulsar LC-Security Western Digital Edimax IProVel GeoVision HikVision

ZYSKUJ WIĘCEJ!

Zapisz się i otrzymuj informacje o:
promocjach, okazjach, nowościach, oraz cenne kody promocyjne!

© 2016 nvr.pl Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

Dlaczego warto wybrać naszą firmę?
Informacje o prezentowanej ofercie
Konfiguracja rejestratora i możliwość zdalnego podglądu poprzez sieć internet - Artykuły - NVR.PL

Porównywarka produktów

Prezentowane dane nie są przedstawione w takiej samej kolejności.

Klikając w nazwę otworzy się strona z dokładnym opisem i pełną specyfikacją produktu.

Porównujesz:

(0)